Kitty frank​{חואנ}

מין / מגדר
אישה
גיל
22
מי אני
מזוכיסטית. סאדיסטית. בעיקר נימפונית. אבודה מעט, מספיק בשביל להיות מעשייה יפה ולא טרגדיה. נוכחת רוב שעותי בסיפור אהבה מטמטם עם חואנ, שותפי לחיים, לחזון קולינרי ובעיקר לצחיקי בדיחי. אולי מעוניינת באיזה עניין לא ברור שכזה. עוד לא בניתי לזה צורה במוח שלי . אני רק יודעת שזה לא יכול להפריע למרקם החיים שלי עם חואנ, ועם 280 שעות מטבח חודשיות. אולי פינה פרטית של עצמי? אולי ביחד איתו? לא פוסלת ולא ממהרת לקפוץ.
השקפות על עולם השליטה
אם זה לא מרתק אותי אין סיבה שאשאר. והשקפה היחידה שאעשה על הכלוב בלינק מס' 1.
גבולות
ההגיון.
חדשות

סופסוף כתבתי מדרשם לעצמי. בלינק מס' 2.


 


תאריך עדכון
18 במאי 2020
תאריך הצטרפות
17 בספטמבר 2017
  שלחי הודעה