angelsub

נמצאת עכשיו בכלוב
מין / מגדר
אישה
מצב משפחתי
נשואה
מי אני
נשואה, 45 , נשלטת, מלאכית 😇
השקפות על עולם השליטה
קשר השתיקה ... העולם שלנו 💖<br />רגש .... התמסרות מהנפש 😇
גבולות
חובה דיסקרטיות , ללא סימנים .
חדשות
שילוב של כניעה ואש .... השילוב הנכון 😇
תאריך עדכון
3 באפריל 2019
תאריך הצטרפות
18 בפברואר 2018
  שלחי הודעה