diamond​{Protocultu}
נשלטת

גיל
41
מי אני
סטרייטית. חוץ מהפעמים שאני לא.
נשלטת. לא מתחלפת. 
אישה. אבל, תמיד ילדה.
השקפות על עולם השליטה
משחקי היררכיה בהם שני הצדדים המשתתפים יוצאים מורווחים ומחויכים.
חדשות

*לא פנויה להיכרויות


 


**כנראה זה לא היה ברור, כי זה היה רשום בקטן


תאריך עדכון
31 באוקטובר 2019
תאריך הצטרפות
20 ביוני 2004
  שלחי הודעה