diamond
נשלטת

גיל
40
מי אני
סטרייטית. חוץ מהפעמים שאני לא.
נשלטת. לא מתחלפת. 
אישה. אבל, תמיד ילדה.
השקפות על עולם השליטה
משחקי היררכיה בהם שני הצדדים המשתתפים יוצאים מורווחים ומחויכים.
גבולות
הגבולות שלי משתנים עם השנים
חדשות

*לא פנויה להיכרויות


 


**כנראה זה לא היה ברור, כי זה היה רשום בקטן


תאריך עדכון
11 ביולי 2019
תאריך הצטרפות
20 ביוני 2004
  שלחי הודעה