Mr Sassy Pants​{Pixie}
אחר

גיל
28
מצב משפחתי
רווק
מי אני
רכושה והצעצוע הגאה והפרטי של Pixie.
השקפות על עולם השליטה
סמנטיקה
גבולות
כל מה שלא ניקבע על ידי האלה שלי.
חדשות
רכוש וכלי בתיבת הכלים של Pixie שייך אך ורק לה.
לינקים אהובים(1)
תאריך עדכון
16 באוקטובר 2019
תאריך הצטרפות
12 בדצמבר 2011
  שלחי הודעה