Mr Sassy Pants​{Pixie}
אחר

קול
גיל
29
מצב משפחתי
רווק
מי אני
רכושה והצעצוע הגאה והפרטי של Pixie.
השקפות על עולם השליטה
סמנטיקה
גבולות
כל מה שלא ניקבע על ידי האלה שלי.
חדשות
רכוש וכלי בתיבת הכלים של Pixie שייך אך ורק לה.
לינקים אהובים(1)
תאריך עדכון
1 בדצמבר 2021
תאריך הצטרפות
12 בדצמבר 2011
  שלחי הודעה