broadaxe

מין / מגדר
גבר
מצב משפחתי
נשוי
מי אני
בן 47, אוהב מאוד בונדייג' ואני מגדיר את עצמי כנמשך להגדרה של "שולט עדין". מעוניין להבין יותר את העולם הזה וגם את עצמי, בתור אחד שנמשך לנושא הבונדייג' והשליטה מגיל צעיר מאוד. 
השקפות על עולם השליטה
האירוטיקה של שיתוף הפעולה בין השולט והנשלטת!
תאריך עדכון
18 באוגוסט 2019
תאריך הצטרפות
29 ביוני 2019
  שלחי הודעה