broadaxe
שולט

מצב משפחתי
נשוי
מי אני
בן 47, מתחבר לבונדייג' ושליטה. 
ספורטאי, בעיקר רכיבת אופניים וריצות ארוכות בהן אני יכול להתחבר לנפש לאורך זמן.
בעיניי קשר בדסמי הוא מערכת יחסים לכל דבר. הבסיס הוא אמון שנבנה באמצעות תקשורת, כנות וניסיון. רק כך נוכל להכיר האחד את רצונותיו ומאוויו של השנייה ולהגשים אותם זה לזו.
השקפות על עולם השליטה
זוהי הדלת אל העולם הכמוס שמעבר לקיר. העולם שבו את ואני יכולים להיות מי שאנו באמת ולחשוף את התשוקות הנסתרות ביותר שלנו.
תאריך עדכון
21 ביוני 2020
תאריך הצטרפות
29 ביוני 2019
  שלחי הודעה