Succubus​{ParkerFrye}
אחרת

מי אני
(הצעת הגשה)

בתמונה:  L'Éternelle Idole של אוגוסט רודן

Succubus (סוקובוס, לטינית): שדה מפתה במיתולוגיה הנוצרית של ימי הביניים. על פי האמונה, שדות אלו נהגו לפתות גברים בשנתם, לגזול את כוח החיים שלהם, להשתמש בזרעם כדי להוליד ממזרים מקוללים מנשים אחרות, ועוד. וזה רק כי אני נחמדה מכדי לשלוח אתכם לבדוק בוויקיפדיה.

לא, אני לא באמת נחמדה.

נמצאת פה רק בשביל הבלוגים. בזוגיות ולא מחפשת פה שום דבר.
השקפות על עולם השליטה
המון. רובן סותרות.
גבולות
בזוגיות. לא מעוניינת בשום סוג של קשר.
חדשות
בזוגיות, לא מחפשת שום סוג של קשר. נמצאת פה בשביל הבלוגים. שיחות מעניינות ומשעשעות מתקבלות בברכה, הצעות לקשר מכל סוג מתקבלות בעוינות.

הערת הבהרה: "אז... את שולטת או נשלטת?" זה לא מה שאני מגדירה שיחה מעניינת ומשעשעת.

סיפורים וקטעי כתיבה בבלוג:
רעיונות רעים לסשנים - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=11752&blog_id=12930
מטבע - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=32834&blog_id=12930
כביסה - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=87673&blog_id=12930
קריינות רצף - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=120867&blog_id=12930
אחרי - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=123039&blog_id=12930
טעמים - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=126858&blog_id=12930
זקפת בוקר - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=155218&blog_id=12930
בארץ לא זרועה - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=166887&blog_id=12930
ריבת תות שדה - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=169851&blog_id=12930
שתי מילים, מתחיל בת' - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=170956&blog_id=12930
אוכל - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=171138&blog_id=12930
שעה שלושים וחמש - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=172508&blog_id=12930
הוכחה - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=172639&blog_id=12930
נשף מסכות - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=173306&blog_id=12930
מה שהוא רוצה - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=173424&blog_id=12930
חדר מספר חמש - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=174501&blog_id=12930
הלב ממריא - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=175098&blog_id=12930
אחד באפריל - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=175418&blog_id=12930
צעצוע - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=175885&blog_id=12930
מונולוג ונילי - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=180537&blog_id=12930
ניילון - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=191397&blog_id=12930
שיר מצעד הצבא - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=214620&blog_id=12930
איך להתחיל עם נשים בכלוב: מדריך ביצ'י - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=219410&blog_id=12930
דחיית סיפוקים - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=380979&blog_id=12930
דוגמני כתיבה - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=381619&blog_id=12930
הרצאה - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=390280&blog_id=12930
החפצה - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=393364&blog_id=12930
פרצוף פוקר - http://www.thecage.co.il/blog/userblog.php?postid=395174&blog_id=12930
תאריך עדכון
24 ביוני 2019
תאריך הצטרפות
13 במאי 2005
  שלחי הודעה