rosso​{Milonga}
נשלט

מי אני

הדובון הכי נאמן בהרמון של גבירתי. 


 

השקפות על עולם השליטה
לרצות לרצות.
מתוך כבוד, הערכה תשוקה ורצון. לא מתוך פחד.
להיות עבורה לא כי היא עריצה, אלא כי היא נערצת.
חדשות

שלה, שלה, שלה . 
כמה שאני שמח. 

 

לינקים אהובים(1)
תאריך עדכון
25 בנובמבר 2020
תאריך הצטרפות
24 בספטמבר 2006
  שלחי הודעה