rosso​{Milonga}
נשלט

מי אני
גבר. נשלט. מאושר. שלה.
השקפות על עולם השליטה
נתתי לה חיי,
ירדתי על ברכי.
האמינו לי כולם:
היא תעשה אותי יותר טוב.
חדשות
מקולר לגבירתי, מילונגה.
מאושר, אמרתי כבר?
לינקים אהובים(1)
תאריך עדכון
12 בנובמבר 2018
תאריך הצטרפות
24 בספטמבר 2006
  שלחי הודעה