Audhild​{Agnar}

מין / מגדר
אישה
איזור
צפון
גיל
32
מצב משפחתי
נשואה
מי אני
רק מביטה מהצד, גונבת השראה בחוצפה.

בעלי הגיע. גונבים יחד.

עדכון: מתאוששת מהיריון מתקדם.

כן, יש לי נשלט גם. קבוע.

לא מעוניינת כלל בשולטים, אבל לגמרי בקטע של נשים.
השקפות על עולם השליטה
מה לי ולזה? מתברר...
גבולות
כולם.
חדשות
🧡
תאריך עדכון
26 בדצמבר 2019
תאריך הצטרפות
10 ביולי 2018
  שלחי הודעה