Audhild​{Agnar}

מין / מגדר
אישה
איזור
צפון
גיל
33
מצב משפחתי
נשואה
מי אני
*פרופיל זה אינו פעיל!!!!*


רק מביטה מהצד, גונבת השראה בחוצפה.
בעלי הגיע. גונבים יחד.

מתאוששת מהיריון מתקדם. מלפני שנתיים.

כן, יש לי נשלט גם. קבוע. לא מעוניינת כלל בשולטים, אבל לגמרי בקטע של נשים.

עדכון: עניין מועט מאוד.
השקפות על עולם השליטה
מה לי ולזה? מתברר...
גבולות
כולם.
חדשות
🧡
תאריך עדכון
19 בספטמבר 2021
תאריך הצטרפות
10 ביולי 2018
  שלחי הודעה