Audhild​{Agnar}

מין / מגדר
אישה
איזור
צפון
גיל
30
מצב משפחתי
נשואה
מי אני
רק מביטה מהצד, גונבת השראה בחוצפה.

בעלי הגיע. גונבים יחד.

עדכון: בהיריון מתקדם.
כן, יש לי נשלט גם. קבוע.
לא מעוניינת כלל בשולטים, אבל לגמרי בקטע של נשים.
השקפות על עולם השליטה
מה לי ולזה? מתברר...
גבולות
כולם.
תאריך עדכון
16 באוגוסט 2019
תאריך הצטרפות
10 ביולי 2018
  שלחי הודעה