nameless mess
נשלטת

מי אני
בעיה
גבולות
נשואים
במערכת יחסים מסוג שהוא, BIG NEY NEY 
אנשים שמעל גיל 35
אנשים שיהרגו אותי בבנאליות שלהם
רוב בני האנוש
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
תאריך עדכון
9 באוגוסט 2019
תאריך הצטרפות
21 ביולי 2018
  שלחי הודעה