Master Mind

מין / מגדר
אג׳נדר
איזור
מרכז
מצב משפחתי
נשואה
מי אני
אם האגו הוא אכן רק סוג של מושג שהמצאנו, למה הוא מרגיש כל כך אמיתי? ואם הוא רק רעיון או כלי, למה קשה לנו כל כך להרפות ממנו?

הרי לא יעזור כמה פעמים נתבשר ש"בעצם אין אני" או ש"האגו הוא אשליה", עדיין יראה וירגיש לנו המרכז הזה שבתוכנו, מרכז הפיקוד, מרכז הרצונות והיוזמה, כדבר הכי אמיתי בעולם
השקפות על עולם השליטה
אשליית שליטה היא טעות בייחוס, הנובעת מהצורך שלנו לשלוט בסביבה. האשליה נובעת מהנטייה שלנו להגזים ביכולתנו להשפיע על ההתרחשות של אירועים בחיים.

היפוכה של אשליית השליטה היא אשליית חוסר האונים. כאשר אדם חש כי אין לו אשליית שליטה, הוא מתנהג בפסיביות.
גבולות
"גבולות הם כמו פחדים, לעיתים תכופות הם רק אשליה."
תאריך עדכון
24 באפריל 2020
תאריך הצטרפות
4 בפברואר 2012
  שלחי הודעה