vipasana
נשלט

איזור
השרון והסביבה
גיל
55
מי אני
אמענטש
השקפות על עולם השליטה
Heav'n has no Rage, like Love to Hatred turn'd,
Nor Hell a Fury, like a Woman scorn'd.
גבולות
הקו הירוק עם תיקונים קלים
חדשות
מה שהיה הוא שיהיה. הבל הבלים הכל הבל ואין חדש תחת השמש.
לינקים אהובים(1)
תאריך עדכון
19 ביוני 2010
תאריך הצטרפות
22 בספטמבר 2004
  שלחי הודעה