SirCumAlot

מין / מגדר
גבר
איזור
מרכז
מי אני
ויקינג
בדואי עם לב
דינוזאור אלפה בפנסיה.
גנן ללא גינה.

אם פניתי זה למטרה טובה לא בטוח שישנה כוונה מינית/זדונית בפנייתי.
השקפות על עולם השליטה
אם זה לא מגיע מהלב זה משחק שבו השחקנים מבזים עצמם זה בפני זו והפוך.
גבולות
במלחמה ובאהבה אין גבולות, אין קודים, אין ערכים,
באהבה ובמלחמה הכל מותר.
חדשות
לא נשכח ובטח לא נסלח!
את השילומים נדרוש ונקבל.

ד.ב.ג
ט.ל.ח
ע.ז.ז.ב.ז
ה.פ.ז.ב.ז
א.כ.ל.א.א.ה.י.מ.ו.מ
א.ו.כ.ל.נ.כ.ה
לינקים אהובים(1)
תאריך עדכון
18 בפברואר 2020
תאריך הצטרפות
22 בינואר 2007
  שלחי הודעה