MyLexicon

מין / מגדר
גבר
מי אני
מי אני? אני בדואי אשכנזי. איש של מילים כשצריך. איש שתיקה כשאפשר.
השקפות על עולם השליטה
אני נמשך לעולם השליטה כי הוא ברור. המיניות מוחצנת ולא מדוכאת. יחסי השליטה ברורים. מאוד קל ומרגיע להתנהל בצורה זו. יחד עם זאת, לא מתחבר לאלמנטים התיאטרליים של העולם הזה.
חדשות
אתם יכולים לקרוא לה ג'אנקי רובי.
אני אמשיך לקרוא לה "אחח יא בת זונה למה עם השיניים?"
תאריך עדכון
23 בנובמבר 2021
תאריך הצטרפות
10 ביולי 2017
  שלחי הודעה