red lips
שולטת

איזור
מרכז
מי אני
שחזור של פרופיל שנמחק ללא שום התראה או הודעה מוקדמת.

מי שהספיק להכיר ולקרוא- unforgettable me , זו אני.
השקפות על עולם השליטה
גברים מתחת לגיל 38 - לא לפנות אלי!
אני לא מתחלפת. לא מחפשת כאן סקס וגם לא בעל לעתיד.

כי אני לא מחפשת כלום.

אם לא עניתי לך להודעה ראשונה, אני לא אענה גם לאלף שיבואו אחריה.
גבולות
רק בפרטי
חדשות
יום יבוא ואשחזר את הבלוג המדהים שלי.
תאריך עדכון
7 במאי 2021
תאריך הצטרפות
29 במרץ 2021
  שלחי הודעה