thedarkshadow
שולט

מצב משפחתי
רווק
מי אני
מאמין באפל, וכך שהאפל הוא הכל וגם כלום.
שולט. בעל מחשבה פילסופית עמוקה. איש של מעשים ולא רק תיאוריות.
פה להכיר אנשים לעומק.
השקפות על עולם השליטה
השליטה טמונה בתאווה, ששליטה ללא תאווה ותשוקה לא שווה כלום.
תאריך עדכון
22 בנובמבר 2018
תאריך הצטרפות
8 באפריל 2018
  שלחי הודעה