Queencie
שולטת

גיל
56
מי אני
קודם כל אדם, ואז אישה, ואז מלכה, ואז...... הכל.
השקפות על עולם השליטה
"מלכות היא תחושה. מלכות היא משהו פנימי שאנו יכולות להרגיש אותו בכל רגע ורגע אם נרצה בכך.
איננו זקוקות לבגדי פאר, או לממון רב, לאנשים שישתחוו לנו או לנתינים מכל סוג שהוא כדי שנרגיש מלכות.
כל שאנו זקוקות לה היא החלטה כי כך אנו מרגישות. מלכות היא אור. כאשר אנו מרגישות מלכות, אנו מפיצות אור.
כאשר אנו מרגישות מלכות אנו מנהלות באופן שונה את חיינו." (מתוך "העת להיות מלכה" אילנה אילן).

שליטה מנטאלית טוטאלית בה הנשלט/ת סוגד/ת למלכתו/ה לא מכח הפחד או איום העונש
אלא מכח אהבה והערצה חסרת גבולות ומעצורים (כמעט) מתוך רצונו/ה למלא את רצון מלכתו/ה,
מתוך רצונו/ה לגרום לה אושר טוטאלי.
ואילו המלכה השולטת, מחנכת את הנשלט/ת ומלמדת אותו/ה את גבולותיו/ה מחד ואת משאלותיה מאידך,
יתרה מכך היא גם קשובה לצרכיו/ה ומגבלותיו/ה של הנשלט/ת. מלכה אמיתית אוהבת את עבדה/שיפחתה.....
ואז.... השמיים הם הגבול....

כחלק עיקרי ומוטיב מרכזי בשליטה המנטלית שלי מצוי עיצוב אישיותו או נטיותיו של העבד, שליטה בפחדיו וחששותיו.
מתוך כך, ציר מרכזי בשליטתי בעבד הוא הנייוש (Feminization, כל הזכויות שמורות על המושג) של העבד.
הנייוש אינו מסתכם בלבוש נשי בלבד, אם כי אני נהנית מאוד מהמראה הנשי של הנשלט המנוייש.
כמה שיותר נשי סקסי וזנותי, כן ייטב....
הנייוש הוא בעיקר בפן המנטלי וההתנהגותי.
זה מתבטא בדיבור, בהליכה, במחוות ובפעילויות השונות בהנחייתי ושליטתי.


הדרך אל האושר

לו נתתי פנס בידך
לא היית מוצא את הדרך
אך נטיפי חלב השעווה על גופך
מביאים אותך בדיוק ליעדך.

לו נתתי מפה בילקוטך
לא היית מוצא את הדרך
אך שבילי האדמומיות על גבך
מקרבים אותך למחוז חפצך.

לו מצפן או ג'ירוסקופ לך נתתי
עדיין היית אובד בריק
אך לו קולר לצוארך הענקתי
ומיד היית במקומך.

גבולות
גבולותיי הן גבולות האחריות לשלומו/ה של הנשלט/ת במסגרת ה-SSC.
מעבר לכך, גבולות הנשלט/ת יתחמו את ממלכתי.
לינקים אהובים(1)
תאריך עדכון
6/12/09, 9:00 PM
תאריך הצטרפות
1/16/05, 11:57 PM
  שלחי הודעה