oded1960
שולט

מודעה
שותפה נשלטת
מחפש שותפה בוגרת נשלטת לקשר , לזרימה משותפת ולניפוץ גבולות גיל זו לא מי גבלה, וכל היתר... נגלגל האדומות
גיל
62
מצב משפחתי
נשוי
מי אני
ביום יום חי חיים ונילים מנסה לא להבליט את החלק הדומיננתי , שולט שבי.
בכל אופן בתוכי סערה שמחפשת את השותפה המתאימה .
בעל דמיון פרוע סבלנות וסובלנות מחפש את זו המתאימה בלבד
מחפש שותפה נשואה ובוגרת
לא מתוסבכת בחיים הונילים מישהי שבדס''מ עבורה הינו תבלין לחיים
מישהי שביום יום בולטת יוזמת ופעילה , בתוכה נשלטת מחפשת
את האדון המתאים להשתעבד ולתת את כולה . פתוחה , סקרנית
הכל במסגרת המגבלות הברורות
השקפות על עולם השליטה
כשאת איתי - משמע את שלי ....
גבולות
בתאום
תאריך עדכון
7 באפר׳ 2012
תאריך הצטרפות
22 ביוני 2003
  שלחי הודעה