James Bondage
מתחלף

גיל
48
מי אני
ג'נטלמן פרגמטי עקבי חשאי

תפוס
השקפות על עולם השליטה
תבלין למערכת יחסים, שאפשר ואף רצוי להשתמש בו כדי לשפר את הטעם. בלי פילוסופיה, בלי דת, בלי תובנות עמוקות. חלק ממערכת יחסים זוגית ומונוגמית בלבד.
גבולות
סיגריות - לכי תעשני במקום אחר.
חדשות
ג?ו?ר?ה ב?נ?י מ?ן ה?פ?ט?עו?ן!
מ?חד-ש?נ?ו?, ח?יל-צ?פ?ר?נו?!
מ?עו?ף-ג?ר?ג?יר ת?נו?ס, צ?עו?ן,
מ?ח?ט?ש? ב?מ?גו?נו!
לינקים אהובים(1)
תאריך עדכון
19 במרץ 2009
תאריך הצטרפות
15 בנובמבר 2003
  שלחי הודעה