Painful soft

מין / מגדר
אישה
מי אני
את אומרת שאת אוהבת גשם, אבל לוקחת מטריה כשהוא יורד.
את אומרת שאת אוהבת רוח, אבל את סוגרת את החלונות כשהיא נושבת.
את אומרת שאת אוהבת שמש, אבל את ממהרת למצוא מחסה כשהיא זורחת.
בגלל זה אני פוחד כשאת אומרת שאת אוהבת אותי...                                                בוב מארלי.
השקפות על עולם השליטה
או שנולדת שולט או שלא.
שליטה לא רוכשים היא מוטמעת בdna שלנו.
אתה יכול לרכוש משחקי שליטה וזה משהו אחר לגמרי.


לעולם אל תרשי למי שבא אליך לעזוב מבלי להיות מאושר יותר...
גבולות
גבולות נועדו להמתח. אני אוהבת למתוח עד הקצה ואז כשנראה כאילו זה קצה הגבול אז עוד קצת. ואז הסיפוק הוא אדיר, דבר לא ישווה להרגשה הזו.
חדשות
העולם חיכה לי. אני כאן! מבורכים תהיו...


אוהבת להתנשק ארווווווך.
שהלשונות מחבקות זו את זו.
מברכות אחת את רעותה וממאנות להיפרד.
אוהבת נשיקות ארוכות.
בכלל אוהבת להתנשק.
פתוחה לנישוקים...
לינקים אהובים(1)
תאריך עדכון
10 בנובמבר 2019
תאריך הצטרפות
23 ביולי 2011
  שלחי הודעה