ninetales

מין / מגדר
גבר
גיל
37
מי אני
מי אני?
אדם,רגש,הכלה,חבר,שולט.
השקפות על עולם השליטה

כל אדם ועולמו הוא, אתאים את עצמי אלייך ולרמתך.
כבוד והכלה.
גבולות
משתנים בין הסיטואציות השונות.
לא אומר לא ואפסול דבר על הסף לפני ששוחחנו והבנו ששנינו רוצים בו.
תאריך עדכון
14 ביוני 2023
תאריך הצטרפות
5 במאי 2019
  שלחי הודעה