נולדתי לעבדות
נשלט

נמצא עכשיו בכלוב
איזור
מרכז
גיל
50
מצב משפחתי
רווק
מי אני
מאז ומתמיד היה ברור לי שייעודי הוא להשתעבד ולשרת זאת מהותי ותכליתי זה ייעודי ולשם כך נוצרתי ואין זה עבורי תבלין כי אם דרך חיים ולא דבר הבא וחולף על פי רמת ההורמונים
 מעמדי הנחות ברור וידוע לי
ויותר מכל ברור וידוע לי כי אין המשתמשות חייבות לי דבר עבור השימוש בי וכמו כן לי אין כל דרישה
ולמען הסר ספק ברור לי שאופן השימוש בי וזמני השימוש בי נתונים לשיקול דעת הגבירה מבלי להתחשב בי שכן אינני בר התחשבות או התייחסות
אני יעיל לכל משימה לכל מטלה לכל מטרה ולכל שימוש בכל תחום (קצרה היריעה מלהכיל)
פרוט נרחב וטלפון יימסר לכבוד הגבירה אשר תגלה עניין להשתמש בי לתועלתה ולרווחתה
אני עבד של דיסטאנס  עבד שמתנהל על פי החוקים והכללים שכבוד הגבירה תשית עלי
רווק מהמרכז ונייד
פנוי כמעט בכל שעות היממה
השקפות על עולם השליטה
נועדתי לשמש אובייקט לשימוש נשים  ללא התחשבות בי ובצרכיי, צורכי הבנות בעדיפות עליונה, ואין הן חייבות לי דבר עבור השימוש בי

**עבד חופשי הוא עבד במאסר
גבולות
מתחבר לענישה פיזית קשה ובלתי מתפשרת
הגבול הוא נזק בלתי הפיך
* אפשרי שהמלכה תוביל אותי לפריצת גבולות
חדשות

* אין לי פייסבוק

* לא מתחבר לוירטואלי על כל גווניו


* טבעוני מטעמי מצפון (אוהב בעלי חיים)

* בנוגע לזנות...אסור לאדם לנצל חולשת הזולת בין זכר ובין נקבה ולהשתמש בגוף הזולת לצרכיו.
תאריך עדכון
9 בדצמבר 2019
תאריך הצטרפות
13 ביוני 2016
  שלחי הודעה