Queen.
שולטת

איזור
דרום
גיל
41
מצב משפחתי
(F)
מי אני
אם ברצונך משהו לקבל עבור לכתובת אחרת, אצלי נותנים בלבד!

נותנים
כסף,

נותנים
כבוד,

נותנים
כאב.

נותנים הכל בשביל
הזכות להיות בצל של המגף שלי.

נותנים הכל בשביל
רשות להיות לידי.

אומנם, עובדה שאתה נותן, לא אומרת כלום על זה שאני אקח.
השקפות על עולם השליטה
תפקידים התחלפו מזמן, יעדם של גברים הוא סגידה לנשים.
גבולות
ללא עבד מין, ללא הערצת גוף.
חדשות
כרגע מעוניינת בעבד להצלפות ועינויים בלבד.
לינקים אהובים(1)
לינקים אהובים(2)
לינקים אהובים(3)
תאריך עדכון
25 בינואר 2006
תאריך הצטרפות
18 בנובמבר 2004
  שלחי הודעה