Angelic of god

מין / מגדר
אישה
מצב משפחתי
רווקה
מי אני
קודם כול אנושית, בת אדם עם לב ורגשות, מורכבת עם זאת פשוטה, צינית וחדה, אוהבת ושונאת, מפחדת ובטוחה, מודעת לעצמי עם זאת חסרת ביטחון, חכמה אל לא תמיד צודקת, מקובעת אך גמישה, דרוכה אך משוחררת, צפויה אך מפתיעה, אמינה וכנה, מצחיקה, מקסימה, ניראת טוב, עקשנית ומרדנית, וכן אני אוהבת חלקים ממני טוב... את רובם. אני עם אגו וכבוד, ולא אני לא חושבת שזה עוזר או מועיל, אבל זה מסכה וחומה שייקח לה זמן לרדת ולישקוע. מי שיכיר אותי באמת יראה את כולי, ומי שלא יצטרך ליסתפק בחיצוניות השטוחה :)
השקפות על עולם השליטה
שליטה זה לא משחק זה חלק מהחיים, אני אישית מאוד מאמינה ודוגלת בשליטה מנטאלית לפני שליטה פיזית, השליטה מטאלית מראה מעבר ל.. אני עוד כלי שימוש, אני בן אדם עם רגשות ולב שעדין עובד. שליטה זה לא רק להגיד זונה או כלבה, אלה שליטה זה התמסרות וכניעה מרצון וכבוד הדדי, השאר זה בונוס. זו דעתי!! ומעבר לזה אני עדין לומדת.. אהה וכאן :)
גבולות
טיפשות, מאונני מקלדת, אנשים שאין להם כבוד בסיסי לעצמם קל וחומר לאחרים (מדברת על היותו בנאדם לפני ההגדרה שמגדיר תעצמו כאן), שיפוטיות וחוסר כבוד בפנייה תזכה להתעלמות מוחלטת! מתנשאים,יהירים, פגיעה נפשית, פגיעה פיזית, וסימנים בלתי הפיכים ,קיין,חשמל, השפלות, צרכים (שתן,צואה) סירסור, קיא
חדשות
משוייכת לנימפומניה רגשית❤️⁩


לכן אני לא מחפשת שולט/ת או נשלט/ת, אז כול מי שיפנה אלי הבחירה היא שלי בלבד אם לענות או לא :) אני מודעת לפרופיל שלי ומה כתבתי בו, אם יש לך בעיה איתו תתמודד/י עם זה לבד, אין לי צורך שישתפ/י אותי בזה.
לינקים אהובים(1)
תאריך עדכון
15 באוקטובר 2019
תאריך הצטרפות
14 בנובמבר 2017
  שלחי הודעה