scarlettempress​{L}

מין / מגדר
אישה
איזור
מרכז
גיל
41
מצב משפחתי
נשואה
השקפות על עולם השליטה
"...מי אני, בעצם, אם לא אותו חלק דמום זה זמן רב של מישהי, החלק הלילי והסמוי, שמעולם לא הסגיר עצמו במעשה, במחווה, אף לא במילה, אך מתחבר דרך מרתפי הדמיון אל חלומות שימיהם כימות עולם? מנין באו לי חלומות בהקיץ אלה, החוזרים ונשנים, איטיים כל כך, שהאהבה הטהורה והצנועה ביותר התירה בהם את ההפקרות הנוראה ביותר, שתמונות ילדותיות של שרשראות ושוטים הוסיפו בהם על הכפיה את סמלי הכפיה - על כך איני יודעת דבר... ידוע לי רק כי הם היטיבו עימי." - פולין ריאז'.
תאריך עדכון
3 באוקטובר 2012
תאריך הצטרפות
1 ביוני 2005
  שלחי הודעה