ג'ינג'ר41​{R}

מין / מגדר
אישה
מי אני
כלבה פתטית ורעבה.
חור ומצע,
מגרש משחקים לסאדיזם וסיפוק,
הכלבה של אדוני.
חדשות
אני כלבה מטומטמת ומגיע לי עונש.
תאריך עדכון
2 בספטמבר 2019
תאריך הצטרפות
5 ביוני 2014
  שלחי הודעה