HeavenlyDemonic
אחרת

נמצאת עכשיו בכלוב
איזור
צפון
מי אני

הכתיבה 
השירים 
התמונות

כולם משקפים אותי

 ואני שום דבר מזה.*הכתובים לא מכוונים למישהו מסויים וכאשר כן אין אדם, בין רחוק לקרוב שיבין במדוייק את כוונותי. נא לא לפרש הכל אישית או מילולית. אין לכם גישה לקופסא שלי באמת. 

**במערכת יחסים נפלאה ומאפשרת שתמיד מעל הכל ובמקום הראשון.

השקפות על עולם השליטה
בעד שליטה
נגד השתלטות.


void
גבולות

-צואה, צלקות נפשיות, צלקות קשות, שקרנים, זייני מוח ומבלבלי ביצים
-גם כאלו שממש עפים על עצמם בקטע מוגזם שכזה כי כאילו..איכ,
-הנמצאים במערכות יחסים (כל מערכות יחסים) ללא ידיעת הבן/בת/בנות/בני זוג! כנות ושקיפות היא מעל לכל.
-שקרנים, כבר אמרתי?
חדשות
אין חדש תחת הירח
אנני אדם של תקשורת.
אנני אוהבת תקשורת.
לא מעוניינת לתקשר.
תקשורת- לא. 
מה זאת אומרת, אתם בטח שואלים את עצמכם?
זאת אומרת לא לפנות אליי, בבקשה. 
תודה ועמכם הסליחה.
לינקים אהובים(1)
לינקים אהובים(2)
תאריך עדכון
5 בספטמבר 2021
תאריך הצטרפות
7 בדצמבר 2019
  שלחי הודעה